Actueel

09 juli 2021

Regionale Energiestrategie vastgesteld

Windpark Van Werven De Noord-Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld en op 9 juli aangeboden bij het Nationaal Programma RES. Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Noord-Veluwe.
RES-regio Noord-Veluwe
De Regionale Energiestrategie is één van de resultaten van het landelijke Klimaatakkoord van 2019. In de afgelopen twee jaar heeft de regio onderzocht waar en hoe het beste grootschalig duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden en welke mogelijkheden er zijn om van het aardgas af te gaan. ‘In 2050 willen we op de Noord-Veluwe energieneutraal zijn. In 2030 kunnen we 0,53 TWh van alle energie duurzaam opwekken. Dit is ongeveer 10 keer zoveel als nu’, vertelt wethouder Bob Bergkamp van gemeente Oldebroek, tevens voorzitter van de Stuurgroep RES-regio Noord-Veluwe.

Plannen voor wind- en zonne-energie
In de RES ligt de focus op bestaande en al in ontwikkeling zijnde energieprojecten. De regio richt zich voor windenergie op de volgende drie gebieden: Knooppunt Hattemerbroek, bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk en Nuldernauwkust in Ermelo en Putten. Voor zonne-energie zet de regio vooral in op zonnepanelen op grote daken en langs wegen. Daarnaast wil de regio ook zonne-energie op particuliere daken stimuleren. Deze energie komt nog bovenop de 0.53 TWh die grootschalig wordt opgewekt.
Tegelijkertijd worden nieuwe technologieën goed in de gaten gehouden. Waterstof zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om duurzame energie te bewaren en te vervoeren en wellicht zijn zoutbatterijen geschikt om in de toekomst op grote schaal de opgewekte energie op te slaan.
Naast de grootschalige opwerk van duurzame elektriciteit geeft de RES ook inzicht in de stappen richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. Bergkamp: ‘In de Noord-Veluwe zaten we de afgelopen jaren niet stil. Al voordat de RES in het leven werd geroepen, waren we bezig met een duurzame toekomst en grootschalige energieprojecten. Dit is nu vastgelegd in de RES. Hiermee kunnen we verder bouwen aan onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn.’

Unieke kwaliteiten van de regio
In de energieprojecten wordt rekening gehouden met de mooie en beschermde natuurgebieden (o.a. Natura2000 gebieden) van de Noord-Veluwe. Zo loopt er een onderzoek naar welke maatregelen er genomen kunnen worden om vogelslachtoffers door windturbines te voorkomen. Ook wordt bij de uitwerking bekeken of er een slimme combinatie te maken is met het versterken van de biodiversiteit en het landschap. Bergkamp: ‘De unieke kwaliteiten van de regio willen we behouden en tegelijkertijd realistische stappen zetten. Daarom moeten we niet handelen in de waan van de dag. Bij elk energie-initiatief gaat er een uitvoerig proces van onderzoek, overleg en besluitvorming vooraf. ’

Duurzame toekomst
De RES kwam tot stand met bijdrage van maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers van de Noord-Veluwe. Bergkamp: ‘In de komende tijd gaan we de plannen uit de RES uitwerken naar concrete energieprojecten. Dit doen we met een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de gemeenten lokaal verder in gesprek gaan met lokale energiecoöperaties, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere direct betrokkenen. We vinden het heel belangrijk om iedereen de mogelijkheid te geven om mee te praten of financieel deel te nemen aan een energieproject, zodat we een leefomgeving behouden waarin het fijn wonen, werken en recreëren is.’

> Publiekssamenvatting RES 1.0 Noord-Veluwe
> Webomgeving RES 1.0 Noord-Veluwe
> Document RES 1.0 Noord-Veluwe [pdf]

Windpark Van Werven
8 juli 2021

Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0

In de periode mei t/m begin juli 2021 nemen de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0.

lees meer
5 juni 2021

Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering

Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is; 6 procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet. Drie kwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties.

lees meer
1 juni 2021

Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie

De Natuur- en Milieufederaties hebben gezamenlijk een documentaire gemaakt over een natuurinclusieve energietransitie. Marnix Brongers, procesregisseur RES Noord-Veluwe, vertelt over hoe wij daar op de Noord-Veluwe mee omgaan.

lees meer