Actueel

26 oktober 2020

Noord-Veluwse inwoners denken mee

energienoordveluwe.nl Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust. Of toch misschien een windmolen in het dorp? In de periode juli t/m half november vinden in de regio diverse informatiebijeenkomsten, webinars, gesprekken met inwoners op de markt, etc plaats om te weten te komen hoe de inwoners hierover denken.
Ook staat de online enquête energienoordveluwe.nl open. Ruim 1200 inwoners uit de regio hebben inmiddels hier al aangegeven wat zij vinden van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie bij de 5 zoeklocaties op de Noord-Veluwe en de 3 varianten. Tot half november kan iedereen zijn/haar mening nog aangeven.

De reacties  van inwoners nemen we mee in de uitwerking van de 3 varianten in de concept-RES  naar 1 variant (RES 1.0).  De RES 1.0 leggen we 1 juli 2021 ter goedkeuring voor aan het Rijk.

energienoordveluwe.nl
energienoordveluwe.nl
9 april 2021

Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking

NP RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld: een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

lees meer
1 april 2021

Het gebied als vertrekpunt

Ga bij het zoeken naar locaties voor wind- en zonprojecten niet primair uit van de duurzame energie die je wilt opwekken, maar kijk wat er speelt in een gebied en hoe de energietransitie daaraan kan bijdragen.

lees meer
18 maart 2021

Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied

De Noord-Veluwe kent een langgerekte zone met landgoederen. Stuk voor stuk zijn ze prachtig, maar ze kunnen moeilijk in hun onderhoud voorzien. Energietransitie kan daarbij een deel van de oplossing zijn. Een voorbeeld van ‘andersom denken’ in de RES, vindt procesregisseur Marnix Brongers.

lees meer