Bibliotheel

9 september 2020

Toolkit - Foto Wind- en zonne-energie

Foto Wind- en zonne-energie download bestand
9 september 2020

Toolkit - banier Variant C

Banier Variant C Dit bestand is van de banier/rolbanner Variant C. De afbeelding is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld een hah-pagina. Van de banier is een fysieke banier beschikbaar. Deze is te leen en kan worden gereserveerd via info@energiestrategienv.nl. download bestand
9 september 2020

Toolkit - banier Variant B

Banier Variant B Dit bestand is van de banier/rolbanner Variant B. De afbeelding is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld een hah-pagina. Van de banier is een fysieke banier beschikbaar. Deze is te leen en kan worden gereserveerd via info@energiestrategienv.nl. download bestand
9 september 2020

Toolkit - banier Variant A

Banier Variant A Dit bestand is van de banier/rolbanner Variant A. De afbeelding is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld een hah-pagina. Van de banier is een fysieke banier beschikbaar. Deze is te leen en kan worden gereserveerd via info@energiestrategienv.nl. download bestand
9 september 2020

Toolkit - Schriftelijke vragenlijst concept-RES

Schriftelijke vragenlijst Voor elke deelnemende gemeente is er een drukbestand van de schriftelijke vragenlijst over de concept-RES beschikbaar - met of zonder snijlijnen. Bij de schriftelijke vragenlijst hoort ook een inlegvel met vragen over de varianten A, B en C. De bestanden zijn op te vragen via info@energiestrategienv.nl.
13 juli 2020

Toolkit - Afbeelding met url online tool vragen concept-RES Noord-Veluwe

Afbeelding met url download bestand
13 juli 2020

Toolkit - Afbeelding RES Noord-Veluwe

Afbeelding RES Noord-Veluwe download bestand
13 juli 2020

Toolkit - Achtergrondinformatie RES NV voor op gemeentelijke websites [Word-document]

download bestand
13 juli 2020

Toolkit - Nieuwsartikel RES NV (juli 2020) [Word-document]

download bestand
13 juli 2020

Toolkit - Berichten social media deel 1 (juli 2020) [Word-document]

download bestand
13 juli 2020

Toolkit - Folder concept RES NV (juli 2020)

Folder concept RES NV download bestand
13 juli 2020

Toolkit - Poster 1 RES Noord-Veluwe

Poster 1 RES NV Drukbestand (12mb)
13 juli 2020

Toolkit - Poster 2 RES Noord-Veluwe

Poster 2 RES NV Drukbestand (12mb)
13 juli 2020

Animatie concept RES Noord-Veluwe

Afbeelding animatie concept RES NV open link
23 april 2020

Regionale Structuur Warmte

Regionale Warmte Structuur Het onderdeel in de Regionale Energie Strategie dat gaat over de duurzame warmtevoorziening heet de Regionale Structuur Warmte (RSW). Hier staat beschreven welke warmtevraag de regio in 2030 heeft, welke duurzame warmtebronnen beschikbaar zijn en welke warmte-infrastructuur gebruikt kan worden. download bestand
23 april 2020

Samenvatting Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe

Samenvatting RES Noord-Veluwe De samenvatting vertelt in het kort op welke manier de regio invulling kan én wil geven aan duurzame energie in 2030. download bestand
23 april 2020

concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe

concept Regionale Energie Strategie De stuurgroep RES Noord-Veluwe heeft het concept van de Regionale Energie Strategie (RES) op 22 april vastgesteld. In 2030 wil de regio ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam opwekken via zonne- en windenergie. Hiermee verlaagt de regio de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49%. De Colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten besluiten in de komende weken over het voorstel hoe we duurzame elektriciteit in de regio grootschalig kunnen gaan opwekken. Vervolgens besluiten de zeven Noord-Veluwse gemeenteraden in nog over de concept-RES. Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft de concept-RES al vastgesteld. download bestand
6 maart 2020

Stand van zaken concept-RES Noord-Veluwe

Stand van zaken notitie Deze uitgave is ter voorbereiding op de raadsconsultatie RES-bijeenkomst op zaterdag 21 maart. Hierin staat de voorgenomen inhoud van de concept-RES van de regio Noord-Veluwe en de mogelijke bijdrage van de regio aan grootschalige duurzame opwekking in Nederland. Tijdens de consultatiebijeenkomst kunnen de raden, PS en AB een reactie op de inhoud geven en onderling het gesprek over de RES te voeren. download bestand
12 februari 2020

Bestuurlijke Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe

Bestuurlijke Startnotittie In de startnotitie beschrijven de samenwerkingspartijen hoe we tot de Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe gaan komen. Het gaat om onderlinge afspraken over hoe wordt samengewerkt aan de energietransitie. NB: In februari 2020 is besloten om op een aantal onderdelen in de processtappen af te wijken van die in de startnotitie staan geschreven. download bestand
6 december 2019

Infographic Stand van zaken RES Noord-Veluwe– december 2019

Placemat Visueel overzicht van het RES-proces, gebruikt tijdens de stuurgroepvergadering op 6 december 2019. download bestand