Welkom bij energieregio Noord-Veluwe

Samen werken wij aan grootschalige energieopwekking uit zon en wind. Zo werken we stap voor stap toe naar een schone en duurzame regio.

lees meer

Wat?

We onderzoeken hoe we duurzame energie kunnen en willen gaan opwekken op de Noord-Veluwe. lees meer

Waarom?

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven en werken in onze regio. Daarom gaan we wind, zon en bodem beter benutten voor onze energie en warmte. lees meer

Wie?

De gemeenten, waterschap en provincie werken samen met netbeheerder, energie-coöperaties en nog vele andere partijen samen. lees meer

We hebben allemaal de zorg voor een schonere leefomgeving

De zeven Noord-Veluwse gemeenten, het Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Gelderland werken samen aan de RES. Netbedrijf Liander is partner en heeft een adviserende rol. De gezamenlijke energiecoöperaties zijn ook betrokken bij de totstandkoming en bij de uitvoering van de RES. Door de samenwerking van deze regionale partijen met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren zijn we in voorbereiding op concrete energie- en warmteprojecten die voortkomen uit de RES. 
17 maart 2023

PlanMER voor windbeleid en RES Gelderland

Provincie Gelderland gaat haar windbeleid actualiseren om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vastgestelde RES’en 1.0. In het nieuwe omgevingsbeleid komen kaders over waar in de provincie wel en geen windturbines geplaatst mogen worden. Volgens de wet is het verplicht hiervoor een planMER uit te voeren.

lees meer
6 januari 2023

Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek is blij met het behalen van de ambitie van de RES (Regionale Energiestrategie) doelstelling. Er zijn vergunningen afgegeven voor 27 hectare zon op land, waarvan 15 ha drijvend, en vier windmolens binnen de gemeentegrenzen.

lees meer
21 december 2022

Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen

Gedeputeerde Staten heeft een besluit genomen over Wind op de Veluwe. Voor onze RES-regio betekent dit dat het proces rondom windpark Horst en Telgt door kan gaan. Windpark Lorentz – dat nu bij RvS ligt – wordt door de provincie niet als probleem gezien. Deze vergunning is vergeven en als RvS positief besluit dan kunnen deze windmolens worden gerealiseerd. Voor andere windmolens in de regio is voorlopig geen mogelijkheid. In elk geval niet, totdat er bewezen mitigerende maatregelen zoals detectiesystemen of zwarte wieken kunnen worden ingezet. De provincie Gelderland is in gesprek met provincie Overijssel over eventuele windmolens in Kampen, aangezien deze invloed kunnen hebben op de Veluwe.

lees meer