Welkom bij energieregio Noord-Veluwe

Samen werken we aan een duurzaam energiesysteem van de toekomst.

lees meer

Actueel

naar nieuwsoverzicht
7 juni 2024

Geen 7 maar 5 windmolens voor windpark Horst en Telgt

Het aantal windturbines in het Windpark Horst & Telgt wordt door het college van gedeputeerde staten (GS) teruggebracht van zeven naar vijf in het definitieve inpassingsplan dat ter vaststelling aan Provinciale Staten van Gelderland wordt aangeboden.

lees meer
26 april 2024

Aanpak van de netcongestie

Het elektriciteitsnet loopt tegen zijn grenzen aan, waardoor netcongestie ontstaat. Aanpassing en uitbreiding van het energiesysteem is hard nodig. Netcongestie (zowel op korte als middellange termijn) raakt de belangen en ambities van de regio Noord-Veluwe volop.

lees meer
5 februari 2024

PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe

Tot en met 17 maart 2024 ligt het ontwerp beleid en het milieuonderzoek windenergie op en rondom de Veluwe bij Provincie Gelderland ter inzage. Iedereen kan de stukken bekijken en hierop reageren met een zienswijze.

lees meer

We hebben allemaal de zorg voor een schonere leefomgeving

De zeven Noord-Veluwse gemeenten, het Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Gelderland werken samen aan de RES. Netbedrijf Liander is partner en heeft een adviserende rol. De gezamenlijke energieco√∂peraties zijn ook betrokken bij de totstandkoming en bij de uitvoering van de RES. Door de samenwerking van deze regionale partijen met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren zijn we in voorbereiding op concrete energie- en warmteprojecten die voortkomen uit de RES. 

Wat?

We onderzoeken hoe we duurzame energie kunnen en willen gaan opwekken op de Noord-Veluwe. lees meer

Waarom?

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven en werken in onze regio. Daarom gaan we wind, zon en bodem beter benutten voor onze energie en warmte. lees meer

Wie?

De gemeenten, waterschap en provincie werken samen met netbeheerder, energie-coöperaties en nog vele andere partijen samen. lees meer