Welkom bij energieregio Noord-Veluwe

Samen werken we aan een duurzaam energiesysteem van de toekomst.

lees meer

Actueel

naar nieuwsoverzicht
5 februari 2024

PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe

Tot en met 17 maart 2024 ligt het ontwerp beleid en het milieuonderzoek windenergie op en rondom de Veluwe bij Provincie Gelderland ter inzage. Iedereen kan de stukken bekijken en hierop reageren met een zienswijze.

lees meer
2 februari 2024

Flexibel gebruik elektriciteitsnet nauwelijks mogelijk

De afgelopen maanden hebben TenneT en Liander onderzocht welke oplossingen mogelijk zijn om de ruimte op het net beter te benutten. De ruimte voor extra elektriciteitsgebruik door het toepassen van flexibele contracten blijkt minimaal te zijn. Dit is een harde boodschap voor grootverbruikers, zoals bedrijven die een zwaardere aansluiting willen om uit te breiden of te verduurzamen.

lees meer
16 januari 2024

12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief

In de RES-regio Noord-Veluwe is – net als op veel andere plaatsen in Nederland - sprake van netcongestie; leveringsproblemen op het hoogspanningsnet. Deze hebben gevolgen op het onderliggende netwerk van onze regionale netbeheerder Liander. Tijdens de raadsinformatieavond op dinsdag 12 maart geven we hierop een toelichting en gaan we in op ons handelingsperspectief.

lees meer

Integrale aanpak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

lees meer

Smart new Energy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

lees meer

Warmte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

lees meer

Zoekgebieden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

lees meer

We hebben allemaal de zorg voor een schonere leefomgeving

De zeven Noord-Veluwse gemeenten, het Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Gelderland werken samen aan de RES. Netbedrijf Liander is partner en heeft een adviserende rol. De gezamenlijke energiecoöperaties zijn ook betrokken bij de totstandkoming en bij de uitvoering van de RES. Door de samenwerking van deze regionale partijen met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren zijn we in voorbereiding op concrete energie- en warmteprojecten die voortkomen uit de RES. 

Wat?

We onderzoeken hoe we duurzame energie kunnen en willen gaan opwekken op de Noord-Veluwe. lees meer

Waarom?

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven en werken in onze regio. Daarom gaan we wind, zon en bodem beter benutten voor onze energie en warmte. lees meer

Wie?

De gemeenten, waterschap en provincie werken samen met netbeheerder, energie-coöperaties en nog vele andere partijen samen. lees meer