Actueel

09 november 2020

Inwonerswebinar RES

Inwonerswebinar Op maandagavond 16 november is er een online bijeenkomst voor inwoners van de Noord-Veluwe over de RES.
Sinds juli denken inwoners mee waar de opwekking van duurzame energie (windmolens en zonne-energie) mogelijk is op de Noord-Veluwe. Op dit moment liggen er 3 varianten voor de energiestrategie op tafel. In de komende maanden wordt toegewerkt naar 1 variant.

De online bijeenkomst is bedoeld om inwoners meer informatie te geven over de RES. Wat is een energiestrategie precies? Wat staat er in de RES van de Noord-Veluwe? En wat betekent dit voor mij als inwoner? Er wordt verteld hoe wij in de regio met de energiestrategie aan de slag gaan. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

De online bijeenkomst is te bekijken via www.energieopdenoordveluwe.nl

Geïnteresseerden hoeven zich niet vooraf aan te melden voor deelname. Er is geen camera of speciaal programma nodig om de bijeenkomst te bekijken. Maandagavond kan iedereen zich aanmelden op de website met een mailadres om ‘binnen’ te komen en vragen in te kunnen indienen.
Inwonerswebinar
26 oktober 2020

Noord-Veluwse inwoners denken mee

Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust. Of toch misschien een windmolen in het dorp? In de periode juli t/m half november vinden in de regio diverse informatiebijeenkomsten, webinars, gesprekken met inwoners op de markt, etc plaats om te weten te komen hoe de inwoners hierover denken.

lees meer
15 oktober 2020

Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud

Jongeren (18-35 jr) hebben belang bij een toekomstbestendige leefomgeving en energievoorziening. Het overgrote deel van de energietransitie gaat in hun werkende leven plaatsvinden. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt, dus jongeren moeten nu mee kunnen praten.

lees meer
15 september 2020

Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving

Vrijdag 11 september heeft BZK de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. Daarin komen de grote ruimtelijke opgaven aan de orde, waaronder de energietransitie. De afgelopen dagen was de NOVI in het nieuws. Dat leidde tot vragen.

lees meer