Actueel

03 december 2020

Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe

Leonard Geluk Woensdag 2 december heeft VNG-directeur Leonard Geluk een virtueel bezoek gebracht aan de RES-regio Noord-Veluwe. Ter voorbereiding op de kabinetsformatie verdiept Geluk zich in de belangrijkste thema’s die op dit moment spelen, zoals de energietransitie.
Bob Bergkamp, voorzitter stuurgroep RES, Liesbeth Vos, portefeuillehouder economische samenwerking Noord-Veluwe en Marnix Brongers, procesregisseur RES gaven een toelichting op de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie voor de Noord-Veluwe. Zij schetsten de context van wat de RES betekent voor een regio met plattelandsgemeenten en met een grote natuurwaarde. Hier spelen hele andere dillema’s dan in grootstedelijk gebied. Het bezoek is door de VNG-directeur positief ontvangen. Hij gaf aan veel te hebben geleerd en meer inzicht te hebben gekregen van wat er op de agenda moet komen te staan. 
Leonard Geluk
9 juli 2021

Regionale Energiestrategie vastgesteld

De Noord-Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap hebben de Regionale Energiestrategie (RES) vastgesteld en op 9 juli aangeboden bij het Nationaal Programma RES. Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Noord-Veluwe.

lees meer
8 juli 2021

Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0

In de periode mei t/m begin juli 2021 nemen de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0.

lees meer
5 juni 2021

Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering

Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is; 6 procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet. Drie kwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties.

lees meer