Actueel

03 december 2020

Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe

Leonard Geluk Woensdag 2 december heeft VNG-directeur Leonard Geluk een virtueel bezoek gebracht aan de RES-regio Noord-Veluwe. Ter voorbereiding op de kabinetsformatie verdiept Geluk zich in de belangrijkste thema’s die op dit moment spelen, zoals de energietransitie.
Bob Bergkamp, voorzitter stuurgroep RES, Liesbeth Vos, portefeuillehouder economische samenwerking Noord-Veluwe en Marnix Brongers, procesregisseur RES gaven een toelichting op de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie voor de Noord-Veluwe. Zij schetsten de context van wat de RES betekent voor een regio met plattelandsgemeenten en met een grote natuurwaarde. Hier spelen hele andere dillema’s dan in grootstedelijk gebied. Het bezoek is door de VNG-directeur positief ontvangen. Hij gaf aan veel te hebben geleerd en meer inzicht te hebben gekregen van wat er op de agenda moet komen te staan. 
Leonard Geluk
22 april 2021

Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken

De RES 1.0 voor de regio Noord-Veluwe is klaar voor besluitvorming. In de RES staat hoe de regio 0,53 TWh duurzame elektriciteit in 2030 wil gaan opwekken. Dat is ongeveer 10 keer meer dan nu. De Noord-Veluwe zet in op 35% zon op daken, 23% zon op land en 42% windenergie. Dit zijn haalbare ambities met ruimte voor zorgvuldige afweging. Voor de zomer 2021 stellen de gemeenteraden, het waterschap en Provinciale Staten de RES 1.0 vast.

lees meer
9 april 2021

Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking

NP RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld: een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

lees meer
1 april 2021

Het gebied als vertrekpunt

Ga bij het zoeken naar locaties voor wind- en zonprojecten niet primair uit van de duurzame energie die je wilt opwekken, maar kijk wat er speelt in een gebied en hoe de energietransitie daaraan kan bijdragen.

lees meer