Actueel

03 december 2020

Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe

Leonard Geluk Woensdag 2 december heeft VNG-directeur Leonard Geluk een virtueel bezoek gebracht aan de RES-regio Noord-Veluwe. Ter voorbereiding op de kabinetsformatie verdiept Geluk zich in de belangrijkste thema’s die op dit moment spelen, zoals de energietransitie.
Bob Bergkamp, voorzitter stuurgroep RES, Liesbeth Vos, portefeuillehouder economische samenwerking Noord-Veluwe en Marnix Brongers, procesregisseur RES gaven een toelichting op de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie voor de Noord-Veluwe. Zij schetsten de context van wat de RES betekent voor een regio met plattelandsgemeenten en met een grote natuurwaarde. Hier spelen hele andere dillema’s dan in grootstedelijk gebied. Het bezoek is door de VNG-directeur positief ontvangen. Hij gaf aan veel te hebben geleerd en meer inzicht te hebben gekregen van wat er op de agenda moet komen te staan. 
Leonard Geluk
8 februari 2021

Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe

In 2020 heeft RES-regio Noord-Veluwe met de RES-regio’s Cleantech Regio, Arnhem/Nijmegen en Regio Foodvalley in samenwerking met de provincie Gelderland een ecologische verkenning laten uitvoeren naar mogelijkheden voor windenergie op en rond de Veluwe. In dit onderzoek staan de effecten van windturbines op de beschermde diersoort de wespendief centraal.

lees meer
20 november 2020

Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving

Jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via sociale media, enquête, email, brief of school. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van I&O Research in opdracht van het Nationaal Programma RES.

lees meer
19 november 2020

Terugkijken inwonerswebinar RES

Maandagavond 16 november jl. hebben circa 150 bewoners deelgenomen aan de webinar RES Noord-Veluwe. Tijdens de webinar is toegelicht wat de energiestrategie inhoudt en op welke manier aan de strategie wordt gewerkt op de Noord-Veluwe.

lees meer