Organisatie

Over ons

De zeven Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland werken samen aan de RES. Zij vormen samen de Stuurgroep RES Noord-Veluwe. De gemeenteraden en Provinciale Staten stellen de RES uiteindelijk vast.

Netbedrijf Liander is partner in de RES Noord-Veluwe, maar heeft een adviserende rol hierin. De gezamenlijke energiecoöperaties werken ook mee - onder de naam coöperatie  Energie Samen Noord Veluwe (ESNV) - aan de totstandkoming van de RES. Zij zijn net zoals de woningcorporaties vertegenwoordigd in de werk- en stuurgroep.

Uiteindelijk zullen in de regio op verschillende locaties duurzame energie en warmte worden opgewekt. Dit raakt de bevoegdheid en het ruimtelijk beleid van de gemeenten, de provincie en het waterschap. Daarnaast zijn er vele andere partijen bij de totstandkoming en bij de uitvoering betrokken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Werkgroep RES Noord-Veluwe


De stuurgroep wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep RES Noord-Veluwe, die tot taak heeft om op proces en inhoud de RES voor te bereiden. De werkgroep RES Noord-Veluwe wordt voorgezeten door de procesregisseur en bestaat naast ambtenaren van de zeven gemeenten, waterschap en provincie uit vertegenwoordigers van de netbeheerder, de GNMF de gezamenlijke energiecoöperaties, de gezamenlijke woningcorporaties en VNO-NCW.

De werkgroep werkt samen met (lokale) stakeholders aan de RES. Doel is om gezamenlijk met bestuurlijke- en maatschappelijke partners breed gedragen voorstellen te ontwikkelen en deze uit te werken.
Hierbij vindt ook afstemming plaats met (aanpalende) RES-regio’s in Gelderland en de RES-regio’s West-Overijssel en Flevoland. Ook wordt afstemming gezocht met de (economische) regio’s zoals Cleantech (o.a. Apeldoorn) en de regio Zwolle.

Marnix Brongers
procesregisseur RES Noord-Veluwe
Beerd Flier
wethouder gemeente Oldebroek voorzitter stuurgroep RES