Actueel

16 februari 2021

Wat vinden de inwoners van duurzame energie?

Rapportage burgerparticipatie concept-RES 2020 De Noord-Veluwse gemeenten willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij de RES-plannen. In de periode juli tot en met november 2020 zijn in de gemeenten op verschillende manieren inwoners uitgenodigd om te reageren op de ideeën voor energieopwekking.
Regionaal is een digitale enquête gehouden waarin meer dan 1.400 inwoners hun mening hebben gegeven. Wij zijn erg blij met de reacties. Er zijn niet alleen cijfers gegeven, maar daarbij is ook een inhoudelijke toelichting geplaatst (argumenten waarom men iets wel of niet een goed idee vindt en suggesties voor verbetering). We hebben daarmee rijke informatie gekregen. De uitkomsten hebben we in december geanalyseerd en hebben we meegenomen in de verdere uitwerking van de energiestrategie.

De uitkomsten staan beschreven in de ‘Rapportage burgerparticipatie’. De gemeenteraden hebben dit document eind februari ontvangen.
Rapportage burgerparticipatie concept-RES 2020
10 juni 2021

Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0

In de periode mei t/m begin juli 2021 nemen de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0.

lees meer
1 juni 2021

Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie

De Natuur- en Milieufederaties hebben gezamenlijk een documentaire gemaakt over een natuurinclusieve energietransitie. Marnix Brongers, procesregisseur RES Noord-Veluwe, vertelt over hoe wij daar op de Noord-Veluwe mee omgaan.

lees meer
4 mei 2021

Landelijke campagne RES

Tijdens het RES-proces ligt de nadruk (te) vaak (onbewust) op de onmogelijkheden van de Regionale Energiestrategie. Het proces is juist is bedoeld om het doel na te streven: met het opwekken van duurzame energie met zon en wind de CO2-uitstoot verminderen en voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt met alle nadelige gevolgen van dien.

lees meer