Actueel

16 februari 2021

Wat vinden de inwoners van duurzame energie?

Rapportage burgerparticipatie concept-RES 2020 De Noord-Veluwse gemeenten willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij de RES-plannen. In de periode juli tot en met november 2020 zijn in de gemeenten op verschillende manieren inwoners uitgenodigd om te reageren op de ideeën voor energieopwekking.
Regionaal is een digitale enquête gehouden waarin meer dan 1.400 inwoners hun mening hebben gegeven. Wij zijn erg blij met de reacties. Er zijn niet alleen cijfers gegeven, maar daarbij is ook een inhoudelijke toelichting geplaatst (argumenten waarom men iets wel of niet een goed idee vindt en suggesties voor verbetering). We hebben daarmee rijke informatie gekregen. De uitkomsten hebben we in december geanalyseerd en hebben we meegenomen in de verdere uitwerking van de energiestrategie.

De uitkomsten staan beschreven in de ‘Rapportage burgerparticipatie’. De gemeenteraden hebben dit document eind februari ontvangen.
Rapportage burgerparticipatie concept-RES 2020
9 april 2021

Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking

NP RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld: een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

lees meer
1 april 2021

Het gebied als vertrekpunt

Ga bij het zoeken naar locaties voor wind- en zonprojecten niet primair uit van de duurzame energie die je wilt opwekken, maar kijk wat er speelt in een gebied en hoe de energietransitie daaraan kan bijdragen.

lees meer
18 maart 2021

Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied

De Noord-Veluwe kent een langgerekte zone met landgoederen. Stuk voor stuk zijn ze prachtig, maar ze kunnen moeilijk in hun onderhoud voorzien. Energietransitie kan daarbij een deel van de oplossing zijn. Een voorbeeld van ‘andersom denken’ in de RES, vindt procesregisseur Marnix Brongers.

lees meer