Actueel

Actueel

Juni 2024 Geen 7 maar 5 windmolens voor windpark Horst en Telgt
April 2024 Aanpak van de netcongestie
Februari 2024 PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe Flexibel gebruik elektriciteitsnet nauwelijks mogelijk
Januari 2024 12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief
December 2023 Ontwerp inpassingsplan windpark Horst en Telgt
Oktober 2023 Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie 31 oktober - webinar netcongestie FGU
Juni 2023 Heeft Harderwijk de oplossing voor het overbelaste stroomnet?
Mei 2023 Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie
Maart 2023 PlanMER voor windbeleid en RES Gelderland
Januari 2023 Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie
December 2022 RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen
November 2022 Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT
Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
25 mei 2023

Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie

Voortgangsdocument Het Voortgangsdocument van de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe laat zien dat er groei is in de opwek van energie uit zon en wind. De rapportage geeft aan welke stappen in de afgelopen twee jaar in de regio zijn gezet en wat er nog in de pijplijn zit aan energieprojecten. In de komende jaren moet wel een aantal vraagstukken worden opgelost om tempo te houden.
Downloads:
> Voortgangsdocument RES Noord-Veluwe
> De voortgang van de RES Noord-Veluwe in het kort samengevat

Toelichting:

Elke twee jaar maken de gemeenten, de provincie en het waterschap de tussenbalans op hoe ver ze zijn met de uitvoering van de RES. Zij werken samen om hun ambitie voor 2030, die in 2021 in de RES 1.0 is vastgelegd, waar te maken. Er is afgesproken om 0,53 terawattuur (TWh) duurzame zonne- en windenergie op te wekken. Deze ambitie is met betrokkenheid van maatschappelijke partners, inwoners en ondernemers tot stand gekomen en past in het energiesysteem en de leefomgeving.

Groei in duurzame energieopwekking
Op de Noord-Veluwe is op dit moment 22% van het doel gehaald. In 2021 waren er 140 gerealiseerde energieprojecten in de regio, inmiddels zijn dat er 757. In 2021 werd er 0,0314 TWh duurzame elektriciteit opgewekt, inmiddels is dat 0,1147 TWh. Om het regionale doel te behalen, moeten de projecten in de pijplijn wel voor 2030 worden gerealiseerd en moet er daarnaast voor 0,18 TWh nieuwe energieprojecten worden gepland.

Belemmeringen en vraagstukken oplossen
De groei van duurzame elektriciteit heeft – mede door de Coronapandemie, de Oekraïneoorlog en de stijging van de energieprijzen – een enorme versnelling gekregen. De groei gaat inmiddels zo snel dat het elektriciteitsnetwerk het niet meer kan bijbenen. Daarnaast wordt de regio geconfronteerd met de vraag: hoe kun je de energietransitie vormgeven zonder negatieve impact op de natuur? Dit dilemma is op de Noord-Veluwe nog duidelijker dan in andere regio’s in het land. Uitbreiding van de onderstations van het elektriciteitsnet lopen vast door stikstofuitstoot tijdens de bouwfase. Windmolens en wespendieven gaan moeilijk samen. Investeren in een natuurinclusieve energietransitie blijkt een uitdaging en het vraagt om een nieuwe manier van kijken.

Slimme combinaties
De regio werkt daarom samen met gemeenten, netbeheerders en bedrijvenkringen aan Smart Energy Hubs. Hiermee wordt opwek en gebruik, opslag en conversie, en energie-infrastructuur lokaal met elkaar in balans gebracht. Zo wordt op een slimme manier de druk op het elektriciteitsnet verkleind en de verduurzaming en ontwikkeling van bedrijven mogelijk gemaakt. Er wordt dus gekeken naar wat er wél kan om tempo te kunnen blijven maken.

Het Voortgangsdocument is vastgesteld door de colleges van zes gemeenten op de Noord-Veluwe. In de komende weken stellen gemeente Putten, provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe het document vast en gaat het ter informatie naar de raden.
Voortgangsdocument