Actueel

Actueel

April 2024 Aanpak van de netcongestie
Februari 2024 PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe Flexibel gebruik elektriciteitsnet nauwelijks mogelijk
Januari 2024 12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief
December 2023 Ontwerp inpassingsplan windpark Horst en Telgt
Oktober 2023 Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie 31 oktober - webinar netcongestie FGU
Juni 2023 Heeft Harderwijk de oplossing voor het overbelaste stroomnet?
Mei 2023 Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie
Maart 2023 PlanMER voor windbeleid en RES Gelderland
Januari 2023 Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie
December 2022 RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen
November 2022 Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT
Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
23 oktober 2023

Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie

Netbeheer Nederland Het elektriciteitsnet in Nederland staat steeds verder onder druk. Het hoge tempo waarin er extra transportcapaciteit wordt gevraagd overstijgt de snelheid waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. We gaan naar een nieuwe fase van netcongestie, met mogelijk zeer grote gevolgen voor woningbouw, de economische groei en de verduurzaming van Nederland. Een fase die dus vraagt om harde maatregelen. Maatregelen die niet alleen iets vragen van de netbeheerder, maar ook van de overheid en van de hele samenleving.
Op dit moment ervaren vooral bedrijven de problemen van de netcongestie, maar dat gaat op vrij korte termijn veranderen. Ook mensen en bedrijven met kleinverbruiksaansluitingen gaan worden geraakt. Zonder ingrijpende maatregelen kunnen bijvoorbeeld nieuwe woningen vanaf 2026 niet meer vanzelfsprekend worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Er moet dus alles op alles worden gezet zodat we dat wellicht nog voorkomen of de nadelige gevolgen zo klein mogelijk houden.

Een nauwe samenwerking is nodig om te verkennen wat de maatregelen precies betekenen en hoe hierin samen op te trekken. Zo worden het elektriciteitsstations en kabels uitgebreid en verzwaard, maar dat kost tijd. Daarnaast moet gekeken worden hoe het bestaande net beter benut kan worden (congestiemanagement) en wat het flexibel gebruik van het net betekent voor ondernemers. Ook wil de RES-regio Noord-Veluwe Smart Energy Hubs ontwikkelen op diverse bedrijventerreinen in de regio. Dan kunnen bedrijven lokaal hun elektriciteitsvraag en -aanbod op elkaar afstemmen waardoor er minder ruimte op het stroomnet nodig is.

Stappen op korte termijn
Op 31 oktober van 11:30 tot 12:30 uur organiseert TenneT in samenwerking met Liander en Stedin een webinar voor iedereen die meer wil weten. Tijdens deze online bijeenkomst geven zij meer informatie over de recente ontwikkelingen op het elektriciteitsnet en is er ruimte om vragen stellen aan de netbeheerders. Klik hier om aan te melden voor het webinar Netcongestie FGU

Op 2 november zal in de stuurgroep RES Noord-Veluwe de problematiek van netcongestie besproken worden. TenneT/Liander zijn daarbij aanwezig voor toelichting en beantwoording van vragen.

TenneT/Liander organiseren een webinar specifiek voor raden en staten, maar het moment waarop dat plaatsvindt is nog niet bekend.

De netbeheerders gaan op korte termijn met onze RES-regio in gesprek over de impact voor de Noord-Veluwe. Gezamenlijk gaan we een ‘deep dive’ doen, om precies te kijken naar de situatie in de Noord-Veluwe en om te kijken welke stappen we met elkaar kunnen en moeten zetten.

Kamerbrief en nieuwsberichten
Netbeheer Nederland