Actueel

15 september 2020

Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving

Nationale Omgevingsvisie Vrijdag 11 september heeft BZK de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gepresenteerd. Daarin komen de grote ruimtelijke opgaven aan de orde, waaronder de energietransitie. De afgelopen dagen was de NOVI in het nieuws. Dat leidde tot vragen.
Een uitspraak die veel gedeeld wordt in de media, gaat over zon en wind: “Bouw geen zonneweides, maar plaats zonnepanelen zo veel mogelijk op daken. Laten we windmolens zo veel mogelijk op zee bouwen.”
Deze uitspraak veroorzaakte onrust bij de RES-regio’s.

> Lees hier de reactie van NPRES en van BZK/EZK op vragen rond NOVI-berichtgeving
> Document De Nationale Omgevingsvisie
Nationale Omgevingsvisie
9 november 2020

Inwonerswebinar RES

Op maandagavond 16 november is er een online bijeenkomst voor inwoners van de Noord-Veluwe over de RES.

lees meer
26 oktober 2020

Noord-Veluwse inwoners denken mee

Zonnepanelen op daken, in het landschap of juist windmolens langs de randmerenkust. Of toch misschien een windmolen in het dorp? In de periode juli t/m half november vinden in de regio diverse informatiebijeenkomsten, webinars, gesprekken met inwoners op de markt, etc plaats om te weten te komen hoe de inwoners hierover denken.

lees meer
15 oktober 2020

Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud

Jongeren (18-35 jr) hebben belang bij een toekomstbestendige leefomgeving en energievoorziening. Het overgrote deel van de energietransitie gaat in hun werkende leven plaatsvinden. Belangrijke keuzes daarover worden nu gemaakt, dus jongeren moeten nu mee kunnen praten.

lees meer