Actueel

Actueel

Juni 2024 Geen 7 maar 5 windmolens voor windpark Horst en Telgt
April 2024 Aanpak van de netcongestie
Februari 2024 PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe Flexibel gebruik elektriciteitsnet nauwelijks mogelijk
Januari 2024 12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief
December 2023 Ontwerp inpassingsplan windpark Horst en Telgt
Oktober 2023 Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie 31 oktober - webinar netcongestie FGU
Juni 2023 Heeft Harderwijk de oplossing voor het overbelaste stroomnet?
Mei 2023 Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie
Maart 2023 PlanMER voor windbeleid en RES Gelderland
Januari 2023 Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie
December 2022 RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen
November 2022 Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT
Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
16 januari 2024

12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief

In de RES-regio Noord-Veluwe is – net als op veel andere plaatsen in Nederland - sprake van netcongestie; leveringsproblemen op het hoogspanningsnet. Deze hebben gevolgen op het onderliggende netwerk van onze regionale netbeheerder Liander. Tijdens de raadsinformatieavond op dinsdag 12 maart geven we hierop een toelichting en gaan we in op ons handelingsperspectief.
Datum: 12 maart 2024
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Bouw- en Infrapark, Ceintuurbaan 2 in Harderwijk
Voor: raadsleden van de gemeenten Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, colleges B&W, waterschap Vallei en Veluwe, statenleden

Tijdens de informatieavond informeren we over de situatie , de impact die netcongestie heeft op ruimtelijke en economische ontwikkelingen in onze regio en de stappen die o.a. met de provincie en netbeheerder worden gezet. Ook gaan we in op het handelingsperspectief voor gemeenten.

Hoe was het ook alweer?
  1. Op 17 november 2022 heeft TenneT per brief bekendgemaakt leveringsproblemen te verwachten op het hoogspanningsnet. Dit raakt onder meer de gehele provincie Gelderland en dus ook de Noord-Veluwse gemeenten. 
  2. Om op korte termijn weer ruimte op het elektriciteitsnet te krijgen heeft TenneT en Liander een congestiemanagementonderzoek uitgevoerd. Zij hebben gekeken welke bedrijven hun energieverbruik flexibel kunnen en willen inzetten om zo het elektriciteitsnet te ontlasten. Op 7 juni 2023 heeft TenneT en Liander per brief ons geïnformeerd over de ‘Tussentijdse bevindingen congestiemanagementonderzoek FGU’.
  3. Naar aanleiding van deze brief heeft de RES-regio Noord-Veluwe op 10 juli 2023 verdiepende vragen gesteld per brief ‘Reactie op tussentijdse bevindingen congestiemanagementonderzoek FGU’.
  4. Op 18 oktober 2023 kwam het eindrapport van het netcongestiemanagementonderzoek uit, waarop in de Stuurgroep RES Noord-Veluwe van 2 november 2023 een toelichting is gegeven door TenneT/Liander op de situatie in de regio Noord-Veluwe.
Op 30 november 2023 hebben wij van Tennet/Liander de beantwoording ontvangen van de vragen die onze RES-regio voor de zomer heeft gesteld.
Het gaat om een urgent probleem, dat alle portefeuilles van de raad kan gaan raken (niet alleen portefeuille energie/RES). Daarom zijn alle raadsleden uitgenodigd voor deze raadsinformatiebijeenkomst.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via deze link.