Actueel

Actueel

Januari 2023 Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie
December 2022 RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen
November 2022 Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT
Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
19 mei 2022

Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren

Plan mer kans Na het in werking treden van de Omgevingswet moet in het RES-proces vaker en eerder een plan-mer worden uitgevoerd. In RES-regio Noord-Veluwe levert dat vragen op, zegt procesregisseur Marnix Brongers. ‘Begrijpelijk’, vindt Maarten Engelberts van NP RES. ‘Maar zie het ook als een kans.’
Voor het opstellen van de RES 1.0 was het op basis van nationale of Europese regelgeving niet verplicht om een plan-milieueffectrapportage (plan-mer) uit te voeren. Dat komt omdat de RES 1.0 onder de huidige wet- en regelgeving geen ‘programma’ is in de zin van de EU-richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling (SMB-richtlijn). Verplichte milieueffectrapportage kwam pas later in het RES-proces aan de orde, bij het verankeren in het Omgevingsbeleid.

Toch speelt de vraag hoe je effecten op natuur en milieu zo goed mogelijk vroegtijdig in beeld brengt in de RES, al veel langer, zegt Maarten Engelberts, thematrekker leefomgeving bij NP RES. ‘Sommige regio’s hebben daarom ook bij de RES 1.0 al vrijwillig een plan-mer opgesteld, via een pilot met ondersteuning vanuit NP RES en de Commissie mer’ ‘En regio Noord-Veluwe heeft, net als een aantal andere Gelderse regio’s, milieu-informatie laten inventariseren’, vult Marnix Brongers, procesregisseur RES-regio Noord-Veluwe, aan.


Dit is een artikel van het Nationaal Programma RES.
> Lees het hele artikel
Plan mer kans
6 januari 2023

Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek is blij met het behalen van de ambitie van de RES (Regionale Energiestrategie) doelstelling. Er zijn vergunningen afgegeven voor 27 hectare zon op land, waarvan 15 ha drijvend, en vier windmolens binnen de gemeentegrenzen.

lees meer
21 december 2022

Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen

Gedeputeerde Staten heeft een besluit genomen over Wind op de Veluwe. Voor onze RES-regio betekent dit dat het proces rondom windpark Horst en Telgt door kan gaan. Windpark Lorentz – dat nu bij RvS ligt – wordt door de provincie niet als probleem gezien. Deze vergunning is vergeven en als RvS positief besluit dan kunnen deze windmolens worden gerealiseerd. Voor andere windmolens in de regio is voorlopig geen mogelijkheid. In elk geval niet, totdat er bewezen mitigerende maatregelen zoals detectiesystemen of zwarte wieken kunnen worden ingezet. De provincie Gelderland is in gesprek met provincie Overijssel over eventuele windmolens in Kampen, aangezien deze invloed kunnen hebben op de Veluwe.

lees meer
8 december 2022

RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet

Het elektriciteitsnet in Nederland moet versneld worden uitgebreid. Gemeenten in de Noord-Veluwe moeten ruimte krijgen om lokaal en regionaal oplossingen te realiseren. De regiogemeenten doen deze oproep na het bericht van TenneT dat de maximale capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in Gelderland, Flevoland en Utrecht is bereikt. Dit bericht heeft grote gevolgen voor nieuwe bedrijven die zich in de regio willen vestigen. Ook groei en het verduurzamen van bestaande bedrijven loopt spaak. Net als woningbouwprojecten en tal van projecten die zijn bedoeld om de energietransitie voor elkaar te krijgen, komen onder druk te staan.

lees meer