Actueel

Actueel

Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
23 mei 2022

Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt

Windmolen Horst en Telgt1 In het zoekgebied Nuldernauwkust wil Prowind BV samen met de Werkgroep Duurzame Energie van de Buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie een windpark ontwikkelen van zeven windturbines. Het plangebied naast de A28 ligt zowel in de gemeenten Ermelo (6) en Putten (1). De provincie doet voor dit windpark de wettelijke procedures samen met de gemeenten Putten en Ermelo.
Voordat het windpark er kan komen, moeten de provincie Gelderland, gemeente Ermelo en gemeente Putten de effecten hiervan op het milieu en de omgeving onderzoeken. Hiervoor wordt een onderzoeksagenda Milieu (Nota Reikwijdte en Detailniveau) opgesteld. Daarnaast is er een participatieplan, waarin staat wie, wanneer en op welk niveau meedenkt, meepraat en meebeslist over (delen van) het plan.

De stukken zijn digitaal en fysiek in te zien t/m 29 juni. Dit kan bij de gemeentehuizen van Ermelo en Putten en het Huis der Provincie in Arnhem. 

Meer informatie:
Start inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt (Ermelo/Putten) (Gemeente Ermelo)

Windmolen Horst en Telgt1
19 mei 2022

Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren

Na het in werking treden van de Omgevingswet moet in het RES-proces vaker en eerder een plan-mer worden uitgevoerd. In RES-regio Noord-Veluwe levert dat vragen op, zegt procesregisseur Marnix Brongers. ‘Begrijpelijk’, vindt Maarten Engelberts van NP RES. ‘Maar zie het ook als een kans.’

lees meer
19 april 2022

In hoeverre is een RES plan-mer plichtig

Voor het tot stand komen van de RES 1.0 was een plan-mer niet verplicht. De RES 2.0 is na het in werking treden van de Omgevingswet soms plan-mer plichtig. Dit heeft gevolgen voor de inrichting van het RES-proces, maar geen invloed op de planning en het doelbereik van de RES’en. Er zal voortaan een onderscheid worden gemaakt tussen een RES Voortgangsdocument en een RES Herijking.

lees meer
4 april 2022

Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG

Vanaf 20 april organiseren NP RES en de VNG een introductiecursus voor nieuwe raadsleden om wegwijs te raken in de energietransitie en de RES.

lees meer