Actueel

Actueel

Juni 2024 Geen 7 maar 5 windmolens voor windpark Horst en Telgt
April 2024 Aanpak van de netcongestie
Februari 2024 PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe Flexibel gebruik elektriciteitsnet nauwelijks mogelijk
Januari 2024 12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief
December 2023 Ontwerp inpassingsplan windpark Horst en Telgt
Oktober 2023 Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie 31 oktober - webinar netcongestie FGU
Juni 2023 Heeft Harderwijk de oplossing voor het overbelaste stroomnet?
Mei 2023 Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie
Maart 2023 PlanMER voor windbeleid en RES Gelderland
Januari 2023 Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie
December 2022 RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen
November 2022 Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT
Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
26 april 2024

Aanpak van de netcongestie

Integraal programmeren Het elektriciteitsnet loopt tegen zijn grenzen aan, waardoor netcongestie ontstaat. Aanpassing en uitbreiding van het energiesysteem is hard nodig. Netcongestie (zowel op korte als middellange termijn) raakt de belangen en ambities van de regio Noord-Veluwe volop.
De urgentie voor het aanpakken van de netcongestie is groot. Er lopen diverse trajecten om netcongestie op korte termijn te verminderen. Het is echter ook van groot belang om netcongestie voor de langere termijn (na 2030) te voorkomen.

Integraal programmeren

Om grip te krijgen op de middellange termijn, doorloopt Liander samen met de Noord-Veluwse gemeenten een traject om inzicht te krijgen in de belangrijkste knelpunten in het energiesysteem, om slimme keuzes te verkennen om de impact op het toekomstige systeem te verlagen en deze om te zetten in concrete acties. Dit proces heet ‘regionaal integraal programmeren van het energiesysteem’. Daarbij kijken we naar ontwikkelingen in alle sectoren (duurzame opwek, gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie & bedrijventerreinen en land- & glastuinbouw) en naar de inzet van alle energiedragers (naast elektriciteit ook warmte en duurzame gassen, zoals waterstof). Zo ontstaat er een palet aan acties, initiatieven en projecten, die we vatten in een regionaal uitvoeringsplan. De verwachting is dat dit uitvoeringsplan in de zomer op hoofdlijnen er is.

Versnelde maatregelen

Daarnaast hebben de overheid en netbeheerders eerder al maatregelen aangekondigd om het stroomnet sneller uit te breiden en slimmer te gebruiken. Omdat het stroomnet in onder andere Gelderland sneller tegen de grenzen aanloopt, worden de maatregelen in deze regio versneld ingevoerd en uitgebreid. Dat schreef minister Jetten (Klimaat en Energie) eind april in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatschappelijk prioriteren

Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt het mogelijk dat netbeheerders in sommige gevallen afstappen van het ‘first come, first served-principe’ waarbij aanvragen moeten worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Netbeheerders onderschrijven het doel om sommige aanvragers met voorrang transportcapaciteit te bieden. Denk hierbij aan diensten die congestie verminderen, veiligheidsdiensten en scholen.

Integraal programmeren