Actueel

Actueel

Juni 2024 Geen 7 maar 5 windmolens voor windpark Horst en Telgt
April 2024 Aanpak van de netcongestie
Februari 2024 PROVINCIE GELDERLAND - Start inspraakperiode beleid windenergie op en rondom Veluwe Flexibel gebruik elektriciteitsnet nauwelijks mogelijk
Januari 2024 12 maart - Regionale raadsinformatie bijeenkomst Netcongestie, impact, handelingsperspectief
December 2023 Ontwerp inpassingsplan windpark Horst en Telgt
Oktober 2023 Harde maatregelen nodig vanwege netcongestie 31 oktober - webinar netcongestie FGU
Juni 2023 Heeft Harderwijk de oplossing voor het overbelaste stroomnet?
Mei 2023 Belemmeringen wegnemen om tempo te houden in de energietransitie
Maart 2023 PlanMER voor windbeleid en RES Gelderland
Januari 2023 Gemeente Oldebroek blij met behalen van de RES-ambitie
December 2022 RES-regio Noord-Veluwe vraagt versnelde uitbreiding stroomnet Geen windparken in Natura2000 gebied Veluwe en beperkt in zone van 1-8 km eromheen
November 2022 Reactie Liander op melding transportschaarste van TenneT
Mei 2022 Inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan windpark Horst en Telgt Plan mer bij een RES gaat veel data over leefomgeving opleveren
April 2022 Masterclasses Natuurinclusieve Energietransitie Introductiecursus nieuwe raadsleden - NP RES en VNG In hoeverre is een RES plan-mer plichtig
Maart 2022 Portefeuilleverdeling energietransitie Rutte IV Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek Ons klimaat. Jouw omgeving. Jouw invloed. Overzicht energieprojecten en ontwikkelingen op de Noord-Veluwe
December 2021 Hoge ambitie duurzame energie op land biedt uitdagingen én kansen
November 2021 Handreiking NPRES: houvast en inspiratie op weg naar 2023
Oktober 2021 Lokale energiecooperaties Noord-Veluwe samen de regio in
September 2021 Wetenschappers TU Delft denken na over een klimaatneutraal Elburg
Juli 2021 Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0 Regionale Energiestrategie vastgesteld
Juni 2021 Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Mei 2021 Landelijke campagne RES
April 2021 Het gebied als vertrekpunt Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking Noord-Veluwe gaat bijna 60 procent van haar energie duurzaam opwekken
Maart 2021 Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied
Februari 2021 Verkenning naar mogelijkheden windenergie op de Veluwe Wat vinden de inwoners van duurzame energie? Inhoudelijke richting voor de RES 1.0
December 2020 Leonard Geluk op bezoek bij RES-regio Noord-Veluwe
November 2020 Inwonerswebinar RES Terugkijken inwonerswebinar RES Jongeren positief over windmolens en zonnevelden in hun omgeving
Oktober 2020 Jongeren-vertegenwoordiger Michiel Bruinewoud Noord-Veluwse inwoners denken mee
September 2020 Reactie NP RES op vragen rond NOVI berichtgeving
Juli 2020 Inwoners kunnen meedenken over de RES Noord-Veluwe Publicatie 17 juli Vacature Jong RES Vertegenwoordiger
Juni 2020 Publicatie 20 juni
April 2020 Stuurgroep stelt concept Regionale Energie Strategie Noord-Veluwe vast
Maart 2020 Annulering bijeenkomsten
Februari 2020 Wijziging in processtappen tot conceptbod RES
Januari 2020 Startnotitie RES Noord-Veluwe vastgesteld PS Nu ook website energiestrategie Noord-veluwe
03 maart 2022

Maximale capaciteit voor leveren elektriciteit bereikt in Nunspeet, Elburg en deel Oldebroek

Netcongestie In navolging van andere gebieden in Nederland heeft het elektriciteitsnet in de gemeenten Nunspeet en Elburg en in een deel van de gemeente Oldebroek de maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. Netbeheerder Liander werkt hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en slimme oplossingen om meer capaciteit te creëren. Pas dan kan de netbeheerder grootverbruikers van elektriciteit – zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken - die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen afnemen, in hun vraag voorzien.
Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. De capaciteit van het net kan echter niet zo snel worden uitgebreid als de snelheid waarmee ontwikkelingen nu plaatsvinden.
Daardoor raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plaatsen vol. Dit is het gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening.

Door deze drukte is ook de maximale capaciteit van het elektriciteitsnet bereikt in een groot deel van de gemeente Nunspeet, de gemeente Elburg en een deel van de gemeente Oldebroek. 
Voor bekende woningbouwplannen is capaciteit gereserveerd. De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor consumenten die stroom verbruiken of terugleveren met hun zonnepanelen. Ook ondernemers kunnen blijven rekenen op de capaciteit die ze op dit moment hebben. Liander betreurt de ontstane situatie voor de ondernemers en instellingen die het wel raakt en werkt met man en macht om deze op te lossen.

Knelpunten voor leveren
Het elektriciteitsstation Nunspeet is het station dat een groot deel van Noord-Veluwe van elektriciteit voorziet. De knelpunten op dit station en onderliggende stations (regelstation Hoge Enk en schakelstation De Koekoek) raken de gemeenten Oldebroek, Elburg en Nunspeet. We zien dat het tempo van ontwikkelingen in deze gemeenten sneller gaat dan de geplande netverzwaringen. Dit komt onder andere door de sterke groei in nieuwe aanvragen, uitbreidingswensen van bestaande bedrijven en de grote woningbouwopgave. Daardoor is de maximale capaciteit van het station sneller bereikt dan verwacht.

Het bereiken van de maximale capaciteit betekent dat Liander bedrijven die zich in deze gebieden willen vestigen of bestaande bedrijven die extra capaciteit willen, pas kan helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid of zodra er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren, zoals congestiemanagement. Bij het onderzoek naar congestiemanagement vraagt de netbeheerder aan de grootste verbruikers van elektriciteit om hun piekverbruik op een later moment te plannen of eigen energiebronnen in te zetten. Naar verwachting wordt in de loop van april duidelijk of dit nog extra ruimte op het net kan opleveren, al is de kans klein gezien het beperkt aantal grootverbruikers in het gebied dat in aanmerking komt voor deze bijdrage aan de oplossing.

Structurele oplossing is het verzwaren en uitbreiden van het net. Hiervoor is uitbreiding van de capaciteit van het station nodig. Het overleg hierover is reeds gestart. De bouw zelf kost 1,5 tot 2 jaar, maar met het doorlopen van de ruimtelijke procedures duurt de realisatie hier zo’n 4 tot 6 jaar. 

Het energienet van de toekomst 
Netbeheerders zijn volop bezig met de verbouwing van het elektriciteitsnet naar het net van de toekomst. Zij bouwen tienduizenden nieuwe transformatorhuisjes, honderden nieuwe transformatorstations en leggen tienduizenden kilometers extra kabel. Netbeheerders investeren tot 2030 zo’n €40 miljard in het energienet, tot 2050 loopt dat op tot ruim €100 mld. Zo investeerde Liander in 2021 ruim 1 miljard euro. Hierbij heeft de netbeheerder te maken met langlopende procedures en vergunningstrajecten en een tekort aan materialen en technici.

Dit is een persbericht van Alliander N.V.

> Actueel overzicht van de knelpunten: : www.liander.nl/transportcapaciteit/gelderland

Netcongestie