Actueel

17 februari 2021

Inhoudelijke richting voor de RES 1.0

Regiokaart RES 1.0 Vanaf december is gewerkt aan het document 'Inhoudelijke richting voor het regionale verhaal van de RES 1.0'. Hierin omschrijven we de stappen die gemaakt zijn; van de drie voorstellen in de concept-RES naar één verhaal voor de Noord-Veluwe.
Elk zoekgebied voor windenergie en bouwsteen voor zonne-energie wordt toegelicht, met daarin de keuze om deze wel of niet mee te nemen in de RES 1.0.

Het document kan worden gezien als een werkdocument in de aanloop naar de definitieve RES 1.0. Daarom zijn er op dit moment alweer twee aanpassingen op het document: voor de zoekgebieden bedrijventerrein Lorentz en zoekgebied Veluwemeerkust.
Regiokaart RES 1.0
9 april 2021

Nieuw: RES Gespreksassistent voor factchecking

NP RES heeft de RES-gespreksassistent ontwikkeld: een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Je kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

lees meer
1 april 2021

Het gebied als vertrekpunt

Ga bij het zoeken naar locaties voor wind- en zonprojecten niet primair uit van de duurzame energie die je wilt opwekken, maar kijk wat er speelt in een gebied en hoe de energietransitie daaraan kan bijdragen.

lees meer
18 maart 2021

Denk vanuit niet vanuit energie, maar vanuit het gebied

De Noord-Veluwe kent een langgerekte zone met landgoederen. Stuk voor stuk zijn ze prachtig, maar ze kunnen moeilijk in hun onderhoud voorzien. Energietransitie kan daarbij een deel van de oplossing zijn. Een voorbeeld van ‘andersom denken’ in de RES, vindt procesregisseur Marnix Brongers.

lees meer