Actueel

17 februari 2021

Inhoudelijke richting voor de RES 1.0

Regiokaart RES 1.0 Vanaf december is gewerkt aan het document 'Inhoudelijke richting voor het regionale verhaal van de RES 1.0'. Hierin omschrijven we de stappen die gemaakt zijn; van de drie voorstellen in de concept-RES naar één verhaal voor de Noord-Veluwe.
Elk zoekgebied voor windenergie en bouwsteen voor zonne-energie wordt toegelicht, met daarin de keuze om deze wel of niet mee te nemen in de RES 1.0.

Het document kan worden gezien als een werkdocument in de aanloop naar de definitieve RES 1.0. Daarom zijn er op dit moment alweer twee aanpassingen op het document: voor de zoekgebieden bedrijventerrein Lorentz en zoekgebied Veluwemeerkust.
Regiokaart RES 1.0
10 juni 2021

Data van bestuurlijke bespreking en vaststelling RES 1.0

In de periode mei t/m begin juli 2021 nemen de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en Provinciale Staten een besluit over de RES 1.0.

lees meer
1 juni 2021

Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie

De Natuur- en Milieufederaties hebben gezamenlijk een documentaire gemaakt over een natuurinclusieve energietransitie. Marnix Brongers, procesregisseur RES Noord-Veluwe, vertelt over hoe wij daar op de Noord-Veluwe mee omgaan.

lees meer
4 mei 2021

Landelijke campagne RES

Tijdens het RES-proces ligt de nadruk (te) vaak (onbewust) op de onmogelijkheden van de Regionale Energiestrategie. Het proces is juist is bedoeld om het doel na te streven: met het opwekken van duurzame energie met zon en wind de CO2-uitstoot verminderen en voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt met alle nadelige gevolgen van dien.

lees meer