Vraag en antwoord

Wie werken samen aan de Regionale Energiestrategie?

De zeven Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland werken samen aan de RES. Zij vormen samen de Stuurgroep RES Noord-Veluwe. De gemeenteraden en Provinciale Staten stellen de RES uiteindelijk vast.

Netbedrijf Liander is partner in de RES Noord-Veluwe, maar heeft een adviserende rol hierin. De verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energieco√∂peraties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW werken ook mee aan de totstandkoming van de RES. Zij zijn  vertegenwoordigd in de werk- en stuurgroep.

Uiteindelijk zullen in de regio op verschillende locaties duurzame energie en warmte worden opgewekt. Dit raakt de bevoegdheid en het ruimtelijk beleid van de gemeenten, de provincie en het waterschap.

Daarnaast zijn er vele andere partijen bij de totstandkoming en bij de uitvoering van de RES betrokken; overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Ook op Gelders niveau stemmen de zes Gelderse regio‚Äôs, provincie Gelderland en Liander de RES-en af in het kader van het Gelders Energieakkoord. Regelmatig zijn er landelijke bijeenkomsten om ervaringen van de dertig RES-regio's uit te wisselen.