Vraag en antwoord

Integraal programmeren

De gemeenten werken samen met Liander en andere relevante stakeholders om inzicht te krijgen in de belangrijkste knelpunten in het energiesysteem, om slimme keuzes te verkennen om de impact op het toekomstige systeem te verlagen en deze om te zetten in concrete acties voor de betrokken gemeenten.