Vraag en antwoord

Wat is de energieopgave voor de Noord-Veluwe?

Regio Noord-Veluwe zet zich actief in voor een duurzame toekomst. Onze eigen ambitie is immers om energieneutraal te zijn in 2050: we wekken evenveel energie op als we verbruiken. Dit betekent dat de energiebehoefte, ofwel het energiegebruik, van de regio binnen de grenzen van RES-regio Noord-Veluwe opgewekt wordt met hernieuwbare bronnen. Electra, warmte en vervoer (ook snelwegvervoer) zijn hierin meegenomen. lees meer

Waarom niet voor elke gemeente een lokale Regionale Energiestrategie?

Er zijn veel mogelijkheden om slimmer om te gaan met energie. Verwachting is dat grote investeringen gedaan moeten worden door de netbeheerder voor de energie-infrastructuur. Door regionaal samen te werken kunnen wij met elkaar bepalen hoe we dit zo efficiƫnt mogelijk gaan doen. De keuzes die hierin worden gemaakt gaat over gemeentegrenzen heen. lees meer

Op welke manier wordt er gewerkt aan de Regionale Energiestrategie?

In de Bestuurlijke Startnotitie beschrijven de samenwerkingspartijen hoe we tot de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe gaan komen. Het gaat om onderlinge afspraken over hoe wordt samengewerkt aan de energietransitie. Omdat de concept-RES in juni 2020 klaar moet zijn, zijn voorbereidingen in de zomer 2019 al gestart. lees meer

Wie werken samen aan de Regionale Energiestrategie?

De zeven Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland werken samen aan de RES. Zij vormen samen de Stuurgroep RES Noord-Veluwe. De gemeenteraden en Provinciale Staten stellen de RES uiteindelijk vast. lees meer