Vraag en antwoord

Hoe is de RES 1.0 tot stand gekomen?

Na het opstellen van de concept-RES met nog drie varianten is de energiestrategie uitgewerkt tot een definitieve RES 1.0. Deze is in juli 2021 ingediend bij NPRES. Daarna wordt de RES uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen. lees meer

Planning

We werken op dit moment aan de uitvoering van de RES 1.0 Noord-Veluwe. lees meer