Vraag en antwoord

Wat gebeurt er na 1 juni

Na het opstellen van de conceptbod RES met nog drie varianten wordt de energiestrategie uitgewerkt tot een definitieve RES. Deze moet in maart 2021 klaar zijn. Daarna wordt de RES uitgewerkt in concrete uitvoeringsplannen.

Na i juni zal het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de varianten en procesaanpak van de RES Noord-Veluwe kwantitatief en kwalitatief gaan beoordelen. Dan start voor de RES-regio Noord-Veluwe de fase (najaar 2020) om de varianten uit te werken tot een definitieve RES. Daarbij maken we gebruik van een consultatieronde met de inwoners van de betrokken gemeenten.