Vraag en antwoord

Wat staat er in de concept-RES?

Tot aan juni 2020 hebben we gewerkt aan de concept-RES. Hierin heeft de regio de mogelijkheden en de kansrijke gebieden uitgewerkt voor de opwekking, transport en opslag van energie uit zon, wind en warmte. Hieruit zijn drie varianten gekomen. De concept-RES is op 1 oktober aangeboden bij het Nationaal Programma RES, met het verzoek het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te vragen de concept-RES (dus alle varianten en procesaanpak) kwantitatief en kwalitatief te beoordelen. Daarbij wordt nadrukkelijk gesteld dat het gaat om een inhoudelijke en procesmatige beoordeling en dat de RES-regio Noord-Veluwe in het najaar van 2020 zelf de varianten uitwerkt tot één definitieve RES (definitief RES-bod). lees meer

Wat is de Regionale Structuur Warmte?

De Regionale Structuur Warmte (RSW) is een onderdeel van de RES. In de RSW staat beschreven hoe de regio de duurzame warmtevoorziening van huizen en gebouwen wil regelen; hoeveel warmte verwacht de regio in 2030-2050 nodig te hebben, welke potentiele warmtebronnen zijn er in de regio, hoe deze warmte te verdelen met welke infrastructuur en opslagcapaciteit. lees meer

Waarom hebben we duurzame energie en warmte nodig?

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven, werken en wonen in onze regio. Daarom werken we aan een schone en duurzame regio. De RES is een plan van aanpak om onze CO²-uitstoot te verminderen en energie uit wind, zon, water en bodem op te wekken. lees meer

Waarom moet er een Regionale Energiestrategie komen?

Op basis van het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 wil Nederland in 2030 49% minder CO² uitstoten dan in 1990, en in 2050 bijna 100% minder. Zo zorgen we ervoor dat de aarde minder snel opwarmt en gaan we de gevolgen van klimaatverandering tegen. En met het landelijke Energieakkoord zijn we in Nederland al volop aan de slag met de voorbereiding voor het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Om de doelstellingen te halen moet het tempo van planning en realisatie van opwekking van duurzame elektriciteit op land en de warmtetransitie echter wel omhoog. lees meer

Wat is de RES?

De Regionale Energiestrategie (RES) is een document waarin we beschrijven waar, hoe en hoeveel duurzame elektriciteit we als energieregio kunnen en willen opwekken, op welke manier we woningen en gebouwen duurzaam willen gaan verwarmen, op welke manier we de energie en warmte gaan opslaan en welke aanvullende netwerken er nodig zijn om die naar woningen en bedrijven te krijgen. lees meer