Vraag en antwoord

Wat is het bod van de Noord-Veluwe in de RES 1.0?

De regio Noord-Veluwe wil in 2030 ongeveer 0,53 TWh duurzame elektriciteit opwekken. In 2030 wordt daarmee ongeveer 59,4% (kleine daken meegerekend) van alle elektriciteit die wordt gebruikt in de regio duurzaam opgewekt.

Deze toename in duurzame opwek van elektriciteit zal, in combinatie met verwachte ontwikkelingen in de warmtetransitie en andere sectoren, de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 naar verwachting verminderen met 53%.

De regio Noord-Veluwe haalt daarmee ruim het landelijke klimaatdoel van 49% CO2-reductie, maar nog niet de ambitie uit het Gelders Energie Akkoord (GEA) van 55% CO2-reductie in 2030.