Vraag en antwoord

Wat zijn bouwstenen voor zonne-opwekking?

Zonne-energie kan op verschillende manier worden opgewekt. Dit moet met een zorgvuldige inpassing en met aandacht voor natuur en omgeving gebeuren. De regio heeft daarom zes bouwstenen of 'stappen' voor zonne-energie ontwikkeld.

Nieuwe zonprojecten roepen vragen op: zijn er geen betere locaties en gaan de zonneparken niet teveel ten koste van natuur, landschap, landbouw of recreatie? We moeten zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte. 

De regio Noord-Veluwe hanteert de Gelders zonneladder als uitgangspunt.

Zonneladder