Vraag en antwoord

Wordt ook mogelijkheid van andere systemen onderzocht, zoals kernenergie, aardwarmte/geothermie, energie uit water, waterstof en biocentrales?

Ja, we houden de ontwikkelingen in de gaten.

In de Regionale Structuur Warmte (onderdeel van de RES: waar komt onze duurzame warmte over tien jaar vandaan?) wordt gekeken naar mogelijk beschikbare duurzame warmtebronnen (zoals geothermie, aquathermie, biomassa/biogas, hernieuwbaar gas) en waar die ingezet kunnen worden. Daar ligt de focus op ‘marktrijpe’ bronnen.

Voor kernenergie is in het Klimaatakkoord afgesproken dat dit in de periode tot 2030 niet een reële oplossing is en een centrale op de Noord-Veluwe is ook niet mogelijk. Elke twee jaar wordt de energiestrategie echter opnieuw bekeken om innovaties mee te kunnen nemen.