Vraag en antwoord

De doelstelling is opwek van 35 TWh op land in 2030. Waarom niet alleen grootschalige windparken op zee?

De doelstelling voor wind en zon op land staat los van de doelstelling voor wind op zee. De doelstelling voor opwekking Wind op Zee is 49 TWh. De 30 RES-regio's bekijken waar het mogelijk is om op land duurzame energie op te wekken met wind en zon.