Vraag en antwoord

Wat is de RES?

De Regionale Energiestrategie (RES) is een document waarin we beschrijven waar, hoe en hoeveel duurzame elektriciteit we als energieregio kunnen en willen opwekken, op welke manier we woningen en gebouwen duurzaam willen gaan verwarmen, op welke manier we de energie en warmte gaan opslaan en welke aanvullende netwerken er nodig zijn om die naar woningen en bedrijven te krijgen.


In de RES staat ook hoeveel onze regio denkt bij te dragen aan de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De strategieën van alle 30 RES-regio’s in Nederland moeten er samen voor zorgen dat Nederland de doelen uit het Klimaatakkoord haalt.

De RES is dus geen doel , maar een manier om de samenwerking tussen alle regionale partijen met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren in voorbereiding op concrete projecten die voortkomen uit de RES. Er wordt hierbij gekeken naar het potentieel van de regio, de ruimtelijke kwaliteit en de infrastructuur.