Vraag en antwoord

Waarom hebben we duurzame energie en warmte nodig?

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven, werken en wonen in onze regio. Daarom werken we aan een schone en duurzame regio. De RES is een plan van aanpak om onze CO²-uitstoot te verminderen en energie uit wind, zon, water en bodem op te wekken.

Wat levert het ons op?
Met de energie- en warmtetransitie verminderen we CO² in onze leefomgeving en gaan we duurzame energie en warmte gebruiken. De uitvoering van de RES levert in de komende jaren ook nieuwe bedrijvigheid en banen op en dat is goed voor onze (regionale) economie.