Vraag en antwoord

Waarom hebben we duurzame energie en warmte nodig?

Ook in de toekomst willen wij fijn kunnen leven, werken en wonen in onze regio. Daarom werken we aan een schone en duurzame regio. De RES is een plan van aanpak om onze CO²-uitstoot te verminderen en energie en warmte uit wind, zon, water en bodem op te wekken.

In het klimaatakkoord gaat het om reductie van CO². In de RES gaat het om de bijdrage die de energie- en warmtetransitie daaraan gaat bijdragen. CO²-reductie is niet alleen het vervangen van fossiele brandstoffen door duurzame varianten, maar behelst bijvoorbeeld ook reductie van uitstoot door bedrijven en groenaanleg. 

Naast een gezondere leefomgeving levert de uitvoering van de RES in de komende jaren ook nieuwe bedrijvigheid en banen op en dat is goed voor onze (regionale) economie.