Vraag en antwoord

Wordt er ook gekeken naar energiebesparing en isolatie van bedrijven en woningen?

Bij energiebesparing en isolatie ligt de verantwoordelijkheid nadrukkelijker bij de gebruiker. De beste energie is de energie die niet gebruikt is. Daarom werkt elke gemeente aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

In de Transitievisie Warmte ligt de focus op het wijkgericht overgaan op een alternatief voor aardgas én op energiebesparing. Daarnaast bestaan er subsidieregelingen voor isolatie van woningen en andere maatregelen voor energiebesparing. In de Regionale Energiestrategie is echter de opdracht om na te denken over de opwek van elektriciteit.