Vraag en antwoord

Planning

We werken op dit moment aan de uitvoering van de RES 1.0 Noord-Veluwe.

  • 30 september 2020: oplevering conceptbod Regionale Energie Strategie
  • april 2021: aanbieding RES 1.0 aan gemeenteraden, PS en AB waterschap voor besluitvorming
  • 1 juli 2021: Indiening RES 1.0 bij NPRES
  • Vanaf juli 2021: de energiestrategie verwerken in het omgevingsbeleid van de gemeenten en uitwerken in concrete energieprojecten op gebieds-/gemeentelijk niveau (uitvoeringsfase).
Elke twee jaar wordt de RES geactualiseerd.