Vraag en antwoord

Planning

We werken op dit moment aan het conceptbod RES Noord-Veluwe.

  • 1 juni 2020: oplevering conceptbod Regionale Energie Strategie
  • 1 maart 2021: oplevering definitieve Regionale Energie Strategie
  • Medio 2021: is het merendeel van de energiestrategie verwerkt in het omgevingsbeleid.
Elke twee jaar wordt bekeken of de RES moet worden geactualiseerd.