Vraag en antwoord

Waarom niet voor elke gemeente een lokale Regionale Energiestrategie?

Er zijn veel mogelijkheden om slimmer om te gaan met energie. Door regionaal samen te werken kunnen wij met elkaar bepalen hoe we dit zo efficiënt mogelijk gaan doen. De keuzes die hierin worden gemaakt gaat over gemeentegrenzen heen.

Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en volksvertegenwoordigers zoeken we naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.

Op de Noord-Veluwe hebben we veel Natura 2000-gebied en in de omgevingsverordening van provincie Gelderland staat ‘geen windmolens en zonneparken in weidevogelgebieden’. Het opwekken van energie in natuurgebied is, mits het leefgebied van soorten niet wordt beschadigd, wellicht mogelijk. Maar dit moet altijd eerst heel goed onderzocht worden. Daarom is ook de provincie nauw betrokken bij de RES.

Daarnaast gaat Tennet en Liander als netbeheerder groot investeringen in de uitbreiding en het verbeteren van de energie-infrastructuur.

Het kan zijn dat ene gemeente veel groene energie opwekt, en de andere niet. Elke gemeente doet wat zij kan. De energiestrategie gaat daarom over de gemeentegrens en zelfs regiogrens heen. We maken onze plannen als regio en in gesprek met de RES-regio's om ons heen. Ook landelijk wisselen de 30 RES-regio’s kennis en ervaring met elkaar uit.