Vraag en antwoord

Is het huidige energienetwerk geschikt voor toekomstige opwek en gebruik?

Het huidige elektriciteitsnetwerk is gebouwd op een constante energielevering. De toename van duurzame elektriciteit vraagt veel van het huidige elektriciteitsnetwerk omdat er meer piekmomenten zullen zijn, waar veel elektriciteit wordt teruggeleverd op het netwerk (wanneer de zon schijnt en de wind waait) of juist weinig opwekking mogelijk is.

De vraag naar stroom van consumenten en ondernemers neemt snel toe. Daarnaast wordt er steeds meer groene stroom opgewekt. Op heel zonnige momenten kunnen de kabels de duurzaam opgewekte stroom niet allemaal verwerken en ontstaan er soms 'files' op het elektriciteitsnet. In grote delen van Nederland ontstaan al knelpunten op het elektriciteitsnet, zo helaas ook op de Noord-Veluwe.  

Netbeheerder Liander gaat tussen nu en 2030 aan de slag met het toekomstbestendig maken van het netwerk. Liander heeft wel tijd en handjes nodig om dat allemaal te realiseren. Daarom vraagt ze de RES om rekening te houden met de huidige en reeds geplande capaciteit en als dat niet voldoende is duidelijkheid te geven over locaties waar in de toekomst meer opwek gewenst is. Liander is dan ook nauw betrokken bij de RES. Aansluiting van alle geplande opwekking volgens RES 1.0 is gelukkig wel haalbaar bij een goede planning. 

Naast het plannen van de netcapaciteit wordt ook nagedacht over opslag van duurzame energie in de regio.