Vraag en antwoord

Op welke manier wordt er gewerkt aan de Regionale Energiestrategie?

In de Bestuurlijke Startnotitie beschrijven de samenwerkingspartijen hoe we tot de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe gaan komen. Het gaat om onderlinge afspraken over hoe wordt samengewerkt aan de energietransitie. Omdat de concept-RES in juni 2020 klaar moet zijn, zijn voorbereidingen in de zomer 2019 al gestart.

De startnotitie markeert de start van een (meerjarig) proces van samenwerking in de energietransitie tussen gemeenten, provincie, waterschap, maatschappelijke partners en inwoners.