Vraag en antwoord

Wat is de energieopgave voor de Noord-Veluwe?

Regio Noord-Veluwe zet zich actief in voor een duurzame toekomst. Onze eigen ambitie is immers om energieneutraal te zijn in 2050: we wekken evenveel energie op als we verbruiken. Dit betekent dat de energiebehoefte, ofwel het energiegebruik, van de regio binnen de grenzen van RES-regio Noord-Veluwe opgewekt wordt met hernieuwbare bronnen. Electra, warmte en vervoer (ook snelwegvervoer) zijn hierin meegenomen.

We besluiten als RES-regio zelf hoeveel, op welke locaties en op welke wijze we de vereiste duurzame energie willen opwekken. Afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt verschilt het aantal windmolens en het aantal hectare zonnevelden. Een keuze voor meer van het een (bijvoorbeeld meer windmolens) betekent ook een keuze voor minder van het ander (minder hectare zonnevelden), en vice versa.