Vraag en antwoord

Kunnen Noord-Veluwse inwoners meeprofiteren van de wind en zonne-opwekking uit de regio?

Bij de energieprojecten in de RES wordt gestreefd naar 50% lokale financiƫle participatie. Per initiatief wordt gekeken in hoeverre dit streven kan worden ingevuld. Het kan op dit moment nog niet juridisch afgedwongen worden. Het is een inspanningsverplichting voor de initiatiefnemer. Gemeentes kunnen daarin faciliteren en op die manier zo veel mogelijk afdwingen dat aan financiƫle participatie ruimte wordt gegeven.

De stroom uit het stopcontact komt uit het totale net, deze komt vaak ook deels uit het buitenland. We weten nooit precies waar onze stroom vandaan komt, kan van kolen-, gas-, kerncentrale of windmolens komen. Omgekeerd als wij zelf energie opwekken, dan voeden wij dit aan het elektriciteitsnet en weten we ook niet waar het heengaat. Directe teruglevering aan de regio is daarom niet te garanderen.

We bekijken landelijk hoeveel elektriciteit er nodig is en hoeveel we landelijk duurzaam moeten gaan opwekken. De RES beschrijft hoe de regio Noord-Veluwe een bijdrage kan en wil leveren aan de landelijke opgave van duurzame opwekking om zo de uitstoot van broeikasgassen (CO2) te verminderen.