Bibliotheek

19 februari 2024

Lokaal verbinden van vraag en aanbod bij verdere beperkingen op het elektriciteitsnet

Reactie NPRES op Tennet Reactie van Nationaal Programma RES (NPRES) op berichtgeving van Tennet en Liander (1 februari 2024) dat de ontwikkeling van energiehubs slechts beperkt mogelijk is. download bestand
6 februari 2024

Beantwoording Tennet en Liander

Bantwoording vragen Reactie van Tennet en Liander op de verdiepende vragen die RES Noord-Veluwe op 10 juli 2023 heeft gesteld op de tussentijdse bevindingen ten aanzien van het congestiemanagementonderzoek voor het FGU gebied. download bestand
2 november 2023

Presentatie TenneT Liander aan Stuurgroep RES Noord-Veluwe

Presentatie aan stuurgroep Tijdens de stuurgroep van 2 november hebben Tennet en Liander de situatie van het elektriciteitsnet in de regio Noord-Veluwe gepresenteerd. download bestand
18 oktober 2023

Resultaten netcongestiemanagementonderzoek FGU

Resultaten netcongestie Presentatie Tennet van de resultaten van het netcongestiemanagementonderzoek FGU. download bestand
10 juli 2023

Reactie op tussentijdse bevindingen congestiemanagementonderzoek FGU

Verdiepende vragen Naar aanleiding van de tussentijdse bevindingen van het congestiemanegementonderzoek heeft RES-regio Noord-Veluwe op 10 juli 2023 verdiepende vragen gesteld per brief aan Tennet/Liander. download bestand
7 juni 2023

Brief Tennet en Liander: Tussentijdse bevindingen congestiemanagementonderzoek FGU

Tussentijdse bevindingen Tennet Om op korte termijn ruimte op het elektriciteitsnet te krijgen heeft TenneT en Liander een congestiemanagement-onderzoek uitgevoerd. Er is bekeken welke bedrijven hun energieverbruik flexibel kunnen en willen inzetten om zo het elektriciteitsnet te ontlasten. Op 7 juni 2023 informeert TenneT en Liander over de tussentijdse bevindingen. download bestand
17 november 2022

Brief Liander: Congestieafkondiging Tennet

Aankondiging Tennet TenneT, de landelijke netbeheerder van het hoogspanningsnet kondigt op 17 november 2022 transportschaarste aan bij Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het afnemen van elektriciteit in de provincie Gelderland, Utrecht en Flevopolder. download bestand