Bibliotheel

17 februari 2021

Planbureau van de Leefomgeving - Monitor concept-RES

PBL Monitor concept-RES Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft alle 30 concept-RES’en geanalyseerd. Er is met name gekeken naar de kwantitatieve beoordeling: leveren alle regio’s samen de 35 TWh zoals vastgesteld in het Klimaatakkoord? Het PBL heeft ook kwalitatieve aspecten en de regionale warmtestructuren (RSW) in de monitor meegenomen. Het gaat om een overall-beeld en niet specifiek om de afzonderlijke regio’s. download bestand
17 februari 2021

NPRES Foto Februari 2021

NPRES foto februari 2021 Het Nationaal Programma RES (NPRES) geeft twee keer per jaar een blik op waar de 30 RES-regio’s staan. Deze ‘foto’ is onder andere gebaseerd op de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de concept-RES’en. Die werden in het najaar van 2020 ingeleverd. Maar ook op gesprekken met de 30 regio’s en op aanvullende onderzoeken: zoals naar maatschappelijke kosten en naar hoe volksvertegenwoordigers en inwoners betrokken zijn. download bestand
20 november 2020

Jongerenonderzoek RES

Jongerenonderzoek RES Jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via sociale media, enquête, email, brief of school. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het Nationaal Programma RES. Van het jongerenonderzoek is ook een regionale factsheet opgeleverd. download bestand
5 februari 2020

Regionale Energiestrategie - Waarom, Wat en Wanneer (VAN NATIONAAL PROGRAMMA RES

Youtube kanaal open link