Bibliotheel

16 april 2021

Netimpactanalyse RES Noord-Veluwe

Netimpactanalyse In dit document biedt Liander inzicht in de impact die keuzes in de RES hebben op het energienet. Daarnaast geeft zij adviezen over het verbeteren van de systeemefficiëntie, namelijk het zo optimaal mogelijk ontwerpen en gebruiken van het energiesysteem. Dit is een van de vier afwegingskaders in de RES. Het zorgt ervoor dat plannen tijdig uitvoerbaar zijn tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. download bestand
4 maart 2021

Inbreng NMF Gelderland voor RES-bod Noord-Veluwe

Brief NMF Gederland Natuur en Milieu Federatie Gelderland ziet met de RES Noord-Veluwe en het Klimaatplan aanknopingspunten om tot een goede energietransitie te komen. Zij dragen graag bij aan een succesvolle en natuurinclusieve energietransitie. Om dat voor elkaar te krijgen roept NMF de RES-regio Noord-Veluwe op om een aantal zaken mee te nemen in de beleidskeuzes in de aankomende tijd. download bestand
26 februari 2021

Magazine NPES - febr 2021

Magazine NPRES Een fijn tijdschrift is inspirerend en verstrooiend, een uitstapje dat je blik verruimt. Kun je zoiets maken over het plan dat 30 regio’s maken voor het opwekken van duurzame energie: de Regionale Energie Strategie (RES)? Jazeker. Anders dan de naam doet vermoeden is de RES niet alleen technisch of abstract. De RES gaat ook over mensen. Hele verschillende mensen, betrokken bij hun leefomgeving en op zoek naar nieuwe manieren om invloed uit te oefenen. Gedreven door het besef dat we zuiniger moeten zijn op de aarde. open link
17 februari 2021

Planbureau van de Leefomgeving - Monitor concept-RES

PBL Monitor concept-RES Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft alle 30 concept-RES’en geanalyseerd. Er is met name gekeken naar de kwantitatieve beoordeling: leveren alle regio’s samen de 35 TWh zoals vastgesteld in het Klimaatakkoord? Het PBL heeft ook kwalitatieve aspecten en de regionale warmtestructuren (RSW) in de monitor meegenomen. Het gaat om een overall-beeld en niet specifiek om de afzonderlijke regio’s. download bestand
17 februari 2021

NPRES Foto Februari 2021

NPRES foto februari 2021 Het Nationaal Programma RES (NPRES) geeft twee keer per jaar een blik op waar de 30 RES-regio’s staan. Deze ‘foto’ is onder andere gebaseerd op de analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de concept-RES’en. Die werden in het najaar van 2020 ingeleverd. Maar ook op gesprekken met de 30 regio’s en op aanvullende onderzoeken: zoals naar maatschappelijke kosten en naar hoe volksvertegenwoordigers en inwoners betrokken zijn. download bestand
20 november 2020

Jongerenonderzoek RES

Jongerenonderzoek RES Jongeren willen actief meedenken over de energietransitie. Maar dan wel via sociale media, enquête, email, brief of school. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het Nationaal Programma RES. Van het jongerenonderzoek is ook een regionale factsheet opgeleverd. download bestand
5 februari 2020

Regionale Energiestrategie - Waarom, Wat en Wanneer (VAN NATIONAAL PROGRAMMA RES

Youtube kanaal open link