Vraag en antwoord

Zon op particuliere daken

Staan de plannen voor grootschalige opwek van zonne-energie niet haaks op ontmoediging van zonnepanelen op particuliere daken door afbouwen salderingsregeling en ander subsidieregelingen?

Nee, opwek met zonnepanelen is nodig. Ook op daken van woningen. Subsidieregelingen zijn bedoeld om onrendabele zaken mogelijk te maken. Doordat zonnepanelen steeds goedkoper worden en
particulieren de panelen snel kunnen terugverdienen, worden subsidies zoals de salderingsregelingen afgebouwd. Andere technieken zijn nog niet rendabel. Daarom wil de overheid subsidies geven aan die technieken. Het is dus een verschuiving naar plekken waar het geld slimmer ingezet kan worden.