Vraag en antwoord

Zon op grote daken

Eén van de mogelijkheden is zonne-energie op grote daken (op bedrijfsterreinen, in dorpen en steden, in het buitengebied en op defensieterreinen). Is er bij het benutten van grote daken voor zonnepanelen reeds overeenstemming over met de eigenaren van deze daken?

In de RES bekijken we de mogelijkheden, deze beschrijven we in de energiestrategie als ‘zoekgebied’. De zoekgebieden zijn tot stand gekomen in samenwerking met o.a., bedrijvenkringen, LTO,
natuurorganisaties, bewonersverenigingen en andere vertegenwoordigers van betrokken organisaties. Na oplevering van de RES worden de zoekgebieden verder uitgewerkt in concrete
plannen op gebieds-/gemeentelijk niveau, in samenspraak met de gebruikers van de gebieden, met brancheverenigingen, de netbeheerders, verzekeraars, etc.