Vraag en antwoord

Wieken windturbine

Is het u bekend dat 1 zwarte wiek per windturbine veel vogelsterfte kan voorkomen?

Er worden inderdaad op een aantal plekken tests gedaan om vogelsterfte door het gebruik van windmolens te voorkomen. Als dit inderdaad werkt, dan is dat zeker interessant.