Vraag en antwoord

Veenweidegebied

In de RES onder variant B wordt vernatting van het veenweidegebied in Oosterwolde benoemd. Om welke reden is dit opgenomen in de RES en welke relatie heeft dit met een energiestrategie? Zijn de grondeigenaren en grondgebruikers in deze polder ook hierover geconsulteerd?

Binnen de RES richten we ons op duurzame elektriciteit. Tegelijkertijd spelen er in de gebieden veel meer opgaven waar we rekening mee moeten houden of een koppeling mee kunnen maken. De ontwikkeling van het veenweidegebied in Oosterwolde zal op gebiedsniveau verder onderzocht worden, samen met de gebruikers van de gebieden. Of, en hoe, er in de polder eventueel ruimte is voor energieprojecten is daarbij één vraag, maar zeker niet de enige.