Vraag en antwoord

Rust en ruimte

Als je in een zoekgebied woont en dit huis speciaal gekocht hebt voor rust, ruimte en buitenleven, wat adviseert u ons dan?

De plannen zijn nog niet bepaald om vastomlijnd. Wanneer er een initiatief is worden de omwonenden erbij betrokken, u kunt dan aansluiten bij de lokale gebiedsgesprekken.