Vraag en antwoord

Rendabiliteit wind

Hoe rendabel zijn windmolens?