Vraag en antwoord

Particuliere zonnevelden

Aannemende dat er zonnevelden mogen worden aangelegd. Krijgen particulieren dan ook meer ruimte om een veldje aan te leggen op eigen grond?

In de RES gaat het om grootschalige energieopwekking. Particuliere opwek van zonne-energie op eigen dak of terrein is op vrijwillige basis. Mocht het om een groter initiatief gaan, dan kunt u hierover in gesprek gaan met uw eigen gemeente. Voor initiatieven van wind - en zonne-energie gelden namelijk ruimtelijke beleidskaders. Als een initiatief daaraan voldoet, kan het gerealiseerd worden.