Vraag en antwoord

Participatie

Hoe is de participatie van de burgers geregeld in de RES? En hoe hard is dat? En wordt dit ook geregeld voor RES 2.0, 3.0, etc?

In de maanden juli t/m november jl hebben inwoners kunnen meedenken en hun mening kunnen geven over de zoekgebieden en de drie varianten van de energiestrategie. Deze consultatieronde
heeft ons veel informatie opgeleverd en deze wordt gebruikt om van de concept-RES naar de RES 1.0 te komen voor 1 juli 2021. In de tussentijd blijven we de bewoners informeren. Als er concretere
initiatieven zijn voor energieopwekking, dan kunnen inwoners participeren op gebieds-/gemeentelijk
niveau.