Vraag en antwoord

Opwekken

In de RES wordt bekeken hoeveel we kunnen en willen opwekken in deze regio. Kunnen we er ook voor kiezen om helemaal geen windmolens of zonneweiden te plaatsen met als consequentie minder energie op te wekken in deze regio?

Er is een landelijke opgave om 35 Terawattuur (TWh) aan duurzame energie op te wekken voor 2030. Deze opgave is niet per regio verdeeld. Het is aan de regio zelf om te beschrijven welke
energiedoelstellingen het heeft en om met maatschappelijke betrokkenheid te bepalen waar de opwekking wordt gerealiseerd.