Vraag en antwoord

Natura 2000

In de omgevingsverordening van de provincie staat ‘geen windmolens en zonneparken in weidevogelgebieden’ en we hebben veel Natura 2000-gebied, wordt hier rekening mee gehouden?

De provincie is nauw betrokken bij de RES. Het opwekken van energie in Natura 2000-gebied is, mits het leefgebied van soorten niet wordt beschadigd, mogelijk. Dit is niet makkelijk dus als je dit wil zal je dit altijd heel goed moeten onderzoeken. Kortom, daar wordt zeker rekening mee gehouden.