Vraag en antwoord

Meeprofiteren

Welke garanties zijn er dat de Noord-Veluwse inwoner (financieel) meeprofiteert van de wind en zonne-opwekking in zijn omgeving?

Er wordt gestreefd naar 50% lokale financiƫle participatie. Per initiatief wordt gekeken in hoeverre dit streven kan worden ingevuld. Het kan op dit moment nog niet juridisch afgedwongen worden. Het is
een inspanningsverplichting voor de initiatiefnemer. Gemeentes kunnen daarin faciliteren en op die manier zo veel mogelijk afdwingen dat aan financiĆ«le participatie ruimte wordt gegeven.