Vraag en antwoord

Kunnen en willen

‘Kunnen en willen realiseren”: hoe liggen de percentages van voor- en tegenstanders in de regio?

De inwoners van de regio Noord-Veluwe zijn in de maanden juli t/m november jl gevraagd naar hun mening over de zoekgebieden en de drie varianten die nu voorliggen in de concept-RES. Hiervoor zijn
in de gemeenten verschillende activiteiten georganiseerd en er stond regionaal een online enquête open. Ruim 1.400 mensen hebben deze enquête ingevuld.

Reacties zijn gegeven op schaal (1 – ik kan me er helemaal niet in vinden; 5 – ik kan me er volledig in vinden), waarbij het cijfer kon worden toegelicht (afhankelijk vanuit welke belangen men denkt). We hebben door de persoonlijke gesprekken en de reacties veel inhoudelijke argumenten per zoekgebied en variant ontvangen. Er is daarom niet een percentage voor en tegen te geven. Wat iedereen belangrijk vindt is dat het een zorgvuldig proces moet zijn om tot een goede strategie te komen.